czech deutsch  english
návrat na úvodní stránku...

Aktuality

01. 10. 2008

Prezentace časně slovanských pecí v areálu SÚRO v Bartoškově ulici 28 (Praha 4 – Nusle)


V průběhu října a listopadu roku 2008 jsme intenzivně pracovali na rekonstrukci a prezentaci časně slovanských pecí nalezených při rozsáhlém archeologickém výzkumu v Roztokách u Prahy v roce 2006. Venkovní expozice je součástí Malého muzea archeologie a nachází se v Praze 4 – Nuslích v Baroškově ulici č. 28 v areálu Státního ústavu radiační ochrany (SÚRO).


Dokumenty:

Prezentace vznikla z podnětu Martina Kuny z Archeologického ústavu AV ČR Praha v.v.i., který jako autor výzkumu velkoryse poskytl vlastní expoziční materiál (pece), cenné rady, podklady i materiály k prezentaci a podílel se na návrhu prezentace. Vlastní vyzvednutí pecí, jejich transport, konzervaci a prezentaci prováděl Jan Mjartan, včetně hrubé stavby přístřešku, který pece kryje. Vlastní návrh prezentace vytvořil Vojtěch Kašpar s Isabelou Skokanovou za pomoci grafického studia GRAPHICO. Stavba pecí a finální úpravy byly výsledkem činnosti pracovníků ARCHAIA Praha o.p.s. a členů občanského sdružení ARCHAIA o.s. Expozice navozuje pohled do vltavského údolí v Roztokách u Prahy se stylizovaným pohledem do zahloubené časně slovanské chaty. Vedle rekonstrukce pece je vystavena jedna z pecí in situ, tedy v podobě jak byla nalezena a kompletně celá převezena do místní expozice. Poslední z představených pecí představuje základní technologický krok při jejich stavbě. Jedná se o jádro pece tvořené několika kameny, na němž byla zaklenuta kopule pece. Dík za realizaci nepochybně patří Státnímu úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB) v čele s kancléřem tohoto úřadu Karlem Kloudou, který vznik této názorné prezentace inicioval a Státnímu ústavu radiační ochrany, na jehož pozemku se nachází. Celý areál prošel v uplynulých letech rozsáhlou rekonstrukcí a změnil se v moderní vědecké pracoviště, kde se velmi dobře potkává technický pokrok s dávnými věky, prezentovanými zdejším muzeem a touto novou expozicí. Areál byl dokončen finálními úpravami dvora, přičemž jeho kolaudaci navštívili významní představitelé SÚRO (ředitel Radim Filgas), SÚJB (předsedkyně Dana Drábová) a eurokomisař Vladimír Špidla.
Vojtěch Kašpar
ilustrační fotografie