czech deutsch  english
návrat na úvodní stránku...

Aktuality

13. 10. 2006

Výjezdní zasedání do našeho depozitáře


V pátek 13. října 2006 vyrazila převážná většina zaměstnanců naší společnosti společně s některými členy občanského sdružení na výjezdní zasedání do prostor našeho detašovaného pracoviště a depozitáře.


K přepravě byly využity laskavé služby společnosti Datatrans, u níž jsme si pronajali autokar. Této firmě a milému řidiči p. Jiřímu Vojtáškovi patří náš velký dík (www.minibusy.cz, e-mail: datatrans@seznam.cz). Účelem naší výpravy bylo především prohlédnout si stav prostor, které máme v pronájmu a seznámit se současným aktuálním stavem archeologických nálezů v našem depozitáři. V uplynulých třech letech byla provedena totální revitalizace nejen prostor depozitáře (nová elektroinstalace, osvětlení, výstavba badatelské místnosti s přilehlou obytnou místností), ale především byly zcela zrevidovány, přebaleny a nově zaevidovány (v databázovém SW) všechny hmotné archeologické nálezy získané od roku 1991 naší společností. Depozitář archeologických nálezů je tak díky usilovné práci mnoha našich zaměstnanců pod vedením správkyně depozitáře Šárky Juřinové v nejlepší kondici za dobu existence naší společnosti. Vedle kolaudace badatelské místnosti byl dále intenzivně diskutován další kapacitní, prostorový, ideový a materiální rozvoj našich prostor (depozitář, archiv stavební a archeologické dokumentace, archiv účetních dokladů atd.). Výjezdní zasedání jsme zakončili návštěvou Cífkova statku čp. 1 v Třebízi a dalších pamětihodností této malebné vísky na Slánsku. Objekty jsou citlivě spravovány muzeem ve Slaném a společně s místní ovocnou palírnou představují nepochybně zajímavý typ nejen pro rodinné výlety (kontakty: muzeum ve Slaném www.muzeum.slansko.cz, e-mail: muzeum@slansko.cz; Prima ovocná palírna www.palirnatrebiz.cz, e-mail: formankova-th@volny.cz).
Vojtěch Kašpar
ilustrační fotografie