czech deutsch  english
návrat na úvodní stránku...

Co připravujeme

S muzeem má naše společnost v následujících letech velké plány, jelikož byla dokončena rekonstrukce celého areálu a objekt konečně opustila intenzivní stavební aktivita. Z tohoto důvodu bychom chtěli výrazně oživit zdejší spíše sporadické aktivity. Postupně by snad mohlo dojít k rozšíření expozice o dvě další místnosti, které bychom rádi využívali jako učebnu a dílnu. Rozšíření muzejních prostor by mělo následně výrazně přispět k rozšíření sortimentu poskytovaných veřejně prospěšných služeb. Vedle vlastní návštěvy muzea bychom rádi zahájili ve spolupráci s pražskými školami další zájmové aktivity (individuální či kolektivní návštěvy celých tříd, výuka historie, zájmové kroužky, experimentální archeologie, přednášková činnost apod.

ilustrační fotografie