czech deutsch  english
návrat na úvodní stránku...

Odborné konference

Společnost ARCHAIA Praha z.ú. od roku 2006 pořádala vědeckou konferenci zaměřenou na novověkou archeologii. Doposud se uskutečnilo pět ročníků (v roce 2006 v Národním technickém muzeu v Praze; v roce 2008, 2010, 2012 a 2014 v paláci Unitaria na Anenském náměstí v Praze). Dvoudenní setkání bývalo vždy v rámci prvního jednacího dne zaměřeno na určitou předem danou problematiku, druhý den bývala na programu volnější témata. Snahou organizátorů bylo toto setkání pořádat každé dva roky vždy v brzkých jarních měsících (březen, duben). Z konference vydávala společnost ARCHAIA Praha z.ú. (dříve o.p.s.) specializovaný cizojazyčný sborník Studies in Post-Medieval Archaeology (anglický text příspěvků, německy abstrakt a české resumé).

ilustrační fotografie