czech deutsch  english
návrat na úvodní stránku...

Aktuality

09. 04. 2020

Archeologie ve 2. patře - odkrývání klenebních zásypů historických objektů.


V závěru loňského roku skončil zhruba měsíční archeologický výzkum klenebních zásypů ve dvou domech v blízkosti Staroměstského náměstí.


Ve 2. polovině 90. let proběhl rozsáhlý archeologický výzkum střední a zadní části parcely tzv. Sixtova domu (čp. 553). Celý investiční projekt včetně archeologického výzkumu se na začátku roku 1998 zastavil na více než 20 let. Teprve v současné době se znovu rozbíhá velký projekt rekonstrukce celého bloku historických domů mezi Staroměstským náměstím a ulicemi Celetná, Kamzíkova a Železná. Jeho výsledkem bude luxusní hotelový komplex.

Práce probíhaly především v 1. a 2. patře zadního nádvorního křídla domu čp. 1094 „U Zlatého jednorožce“. Toto křídlo směrem do Kamzíkové ulice bylo vybudováno po roce 1523. Klenební zásypy 1. patra obsahovaly zlomky stolní keramiky převážně z 16. a 17. století (obr. 9) a nalezeny byly také 4 drobné mince (obr. 12), nůž s kostěnou rukojetí (obr. 11), fragmenty kožené obuvi nebo zlomky kamnových kachlů s datem 1581 (obr. 10). Ve druhém patře domu byly odkryty starší podlahy z keramických dlaždic, které souvisely s rekonstrukcí domu v prvních desetiletích 20. století (obr. 3). Odkryto bylo také torzo staršího dýmníku (obr. 5).

Závěrečné práce se pak soustředily na odtěžení zásypů pod dřevěnými podlahami plochých trámových stropů v 1. patře domu čp. 547 „U Zlaté koruny“ při Železné ulici (obr. 6). Samotný dům vznikl ve 2. polovině 14. století, prošel nicméně četnými rekonstrukcemi a rozsáhlými přestavbami. Zásypy v této části domu obsahovaly četné zlomky keramiky rovněž z 16. a 17. století.

V průběhu rozsáhlé rekonstrukce jednotlivých objektů budou odtěžovány i další klenební zásypy. V případě těchto mladších konstrukcí z 19. a 20. století bude archeologický dohled probíhat formou dohledu.

Martin Vyšohlíd
ilustrační fotografie