czech deutsch  english
návrat na úvodní stránku...

Aktuality

02. 10. 2009

Setkání komise koreferentů na archeologickém výzkumu COPA Centrum Národní


Dne 30. 9. 2009 se již podruhé sešla skupina koreferentů, která sleduje průběh rozsáhlého záchranného archeologického výzkumu na Národní třídě v Praze.


Skupina koreferentů je tvořena předními odborníky na problematiku městské archeologie v Pražské památkové rezervaci a sleduje průběh a výsledky tohoto rozsáhlého záchranného archeologického výzkumu, který provádí Národní památkový ústav územní odborné pracoviště v hlavním městě Praze pod vedením Tomasze Cymbalaka. V úvodu seznámil vedoucí výzkumu členy komise s komplikovanou situací výzkumu především v prostoru dochovaných sklepů zaniklé gotické zástavby podél Spálené ulice. Komplex pěti sklepů z 2. poloviny 14. století (tři jsou zcela dochovány) představuje zcela unikátně dochovaný pozůstatek gotické měšťanské architektury se složitým stavebním vývojem. Komise se jednoznačně přiklání k nutnosti zachovat komplex gotických sklepů a zakomponovat ho do projektované novostavby. Nejstarší horizont Nového Města pražského zastupuje velmi dobře dochovaná pícka související nejpravděpodobněji s metalurgií barevných kovů. Stupeň dochování, autenticita a vizuální podoba pece přesvědčila odborníky k doporučení pokusit se pec jako celek zafixovat, vyzvednout a po konzervaci expozičně využít. Komise se dále seznámila s dalšími zajímavými výsledky výzkumu (věžovitá stavba z počátků existence Nového Města pražského zanikající zřejmě ve 2. polovině 15. století; průběh příkopu probíhajícího paralelně podél ulice Purkyňova). Výzkum na Národní třídě bude pokračovat a o jeho výsledcích je možno se informovat na www.archeopraha.cz
Vojtěch Kašpar
ilustrační fotografie