czech deutsch  english
návrat na úvodní stránku...

Prezentace časně slovanských pecí

Prezentace časně slovanských pecí v areálu SÚRO v Bartoškově ulici 28 (Praha 4 - Nusle)

V průběhu října a listopadu roku 2008 jsme intenzivně pracovali na rekonstrukci a prezentaci časně slovanských pecí nalezených při rozsáhlém archeologickém výzkumu v Roztokách u Prahy v roce 2006. Venkovní expozice je součástí Malého muzea archeologie a nachází se v Praze 4 – Nuslích v Baroškově ulici č. 28 v areálu Státního ústavu radiační ochrany (SÚRO). Prezentace vznikla z podnětu Martina Kuny z Archeologického ústavu AV ČR Praha v.v.i., který jako autor výzkumu velkoryse poskytl vlastní expoziční materiál (pece), cenné rady, podklady i materiály k prezentaci a podílel se na návrhu prezentace. Vlastní vyzvednutí pecí, jejich transport, konzervaci a prezentaci prováděl Jan Mjartan, včetně hrubé stavby přístřešku, který pece kryje. Vlastní návrh prezentace vytvořil Vojtěch Kašpar s Isabelou Skokanovou za pomoci grafického studia GRAPHICO. Stavba pecí a finální úpravy byly výsledkem činnosti pracovníků ARCHAIA Praha o.p.s. a členů občanského sdružení ARCHAIA o.s.

Expozice navozuje pohled do vltavského údolí v Roztokách u Prahy se stylizovaným pohledem do zahloubené časně slovanské chaty. Vedle rekonstrukce pece je vystavena jedna z pecí in situ, tedy v podobě jak byla nalezena a kompletně celá převezena do místní expozice. Poslední z představených pecí představuje základní technologický krok při jejich stavbě. Jedná se o jádro pece tvořené několika kameny, na němž byla zaklenuta kopule pece. Dík za realizaci nepochybně patří Státnímu úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB) v čele s kancléřem tohoto úřadu Karlem Kloudou, který vznik této názorné prezentace inicioval a Státnímu ústavu radiační ochrany, na jehož pozemku se nachází. Celý areál prošel v uplynulých letech rozsáhlou rekonstrukcí a změnil se v moderní vědecké pracoviště, kde se velmi dobře potkává technický pokrok s dávnými věky, prezentovanými zdejším muzeem a touto novou expozicí. Areál byl dokončen finálními úpravami dvora, přičemž jeho kolaudaci navštívili významní představitelé SÚRO (ředitel Radim Filgas), SÚJB (předsedkyně Dana Drábová) a eurokomisař Vladimír Špidla.

ilustrační fotografie
Celkový pohled na dvůr areálu Státního ústavu radiační ochrany po rekonstrukci.

Celkový pohled na dvůr areálu Státního ústavu radiační ochrany po rekonstrukci.

Celkový pohled na dvůr SÚRO po rekonstrukci.

Celkový pohled na dvůr SÚRO po rekonstrukci.