czech deutsch  english
návrat na úvodní stránku...

Malé muzeum archeologie

V průběhu roku 2004 byl prováděn záchranný archeologický výzkum v areálu Státního úřadu pro jadernou bezpečnost v Bartoškově ulici 28 v Praze 4 - Nuslích. Ve výkopech základových pasů nových budov byla zachycena kulturní vrstva z pozdní doby bronzové (únětická kultura), souvrství z doby římské (včetně jedné chaty a železářské pece) a raného středověku (10. století). Po následných jednáních s kancléřem SÚJB ing. Karlem Kloudou, MBa. poskytla tato instituce naší společnosti zrekonstruovaný objekt se třemi místnostmi k expozičním účelům. Státní úřad pro jadernou bezpečnost dále všechny místnosti kompletně zrekonstruoval a vybavil panely, výstavními stoly, rohovými skříněmi a stojany. V průběhu podzimu roku 2004 a na počátku roku 2005 finišovaly přípravy a byla realizována vlastní instalace výstavy (autor výstavy Vojtěch Kašpar; grafická podoba Isabela Skřivanová a Jaroslav Skokan; instalace Isabela Skřivanová). Muzeum bylo slavnostně otevřeno 27. 4. 2005 za početné účasti vedoucích pracovníků i zaměstnanců Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (dále SÚJB) a archeologů. Otevření muzea bylo doprovázeno celodenním seminářem s pestrým programem, v němž postupně se svými příspěvky vystoupili vedoucí činovníci SÚJB a několik archeologů s tématickými přednáškami týkajícími se předmětu výstavy.

Další, méně oficiální akcí spojenou se slavnostním otevřením Malého muzea archeologie bylo přátelské setkání značné části pražské archeologické obce 28. června 2005, kdy bylo uspořádáno neformální otevření našeho muzea, které se protáhlo do pozdních nočních hodin. Naše společnost se tak zřejmě stala jediným neziskovým archeologickým subjektem na našem území, který disponuje vlastním muzeem archeologie. V průběhu října a listopadu roku 2008 byla dokončena také venkovní rekonstrukce a prezentace časně slovanských pecí nalezených při rozsáhlém archeologickém výzkumu v Roztokách u Prahy v roce 2006. Venkovní expozice je součástí Malého muzea archeologie. V areálu pravidelně zasedá každé září Středočeská archeologická komise.

Muzeum je přístupno pro veřejnost na ohlášení a kontaktní osobou pro vstup do muzea je paní Bláhová ze Státního úřadu radiační ochrany, tel.: 241 410 211-3.

Více o Malém muzeu archeologie se dozvíte v jednotlivých odkazech nad lištou v horní části stránky.

ilustrační fotografie
Vstupní část areálu Státního ústavu radiační ochrany po rekonstrukci (vstup z ulice Bartoškova).

Vstupní část areálu Státního ústavu radiační ochrany po rekonstrukci (vstup z ulice Bartoškova)

Celkový pohled na Malé muzeum archeologie na dvoře areálu. Vlevo venkovní prezentace časně slovanských pecí.

Celkový pohled na Malé muzeum archeologie na dvoře areálu. Vlevo venkovní prezentace časně slovanských pecí

Večerní prohlídka v Malém muzeu archeologie.

Večerní prohlídka v Malém muzeu archeologie