czech deutsch  english
návrat na úvodní stránku...

Prezentace investora

Archeologický výzkum lze využít jako součást prezentace investorské firmy.

Proto poskytujeme:

  • krátkodobé prezentace archeologických nálezů při slavnostních příležitostech (např. pokládání základního kamene, slavnostní otevření objektu)
  • dlouhodobé expozice z archeologických výzkumů v sídle či veřejných prostorách investorské firmy či uživatele zkoumaného objektu
  • široké spektrum tématických přednášek, seminářů, kurzů či koncipovaných bloků o legislativě, památkové péči, archeologii, archeologických výzkumech, stavbách a historii jednotlivých lokalit či historických památek
  • rozsáhlé výstavy i drobné instalace a expozice
  • prezentaci archeologického nálezu v hromadných sdělovacích prostředcích či přímo na místě výzkumu (rekonstrukce či konzervace nemovitých archeologických nálezů)
  • prezentaci archeologického výzkumu pro stavebníky, jejich klienty a veřejnost (propagační CD, letáky, drobné výstavy, informační panely či drobné expozice přímo v místě nálezu v novostavbách)
  • dny otevřených dveří na právě prováděných výzkumech s výkladem a prohlídkou
  • konzultační, poradenskou a informační činnost v oblasti archeologie, historie a památkové péče
ilustrační fotografie