czech deutsch  english
návrat na úvodní stránku...

Prezentace pro věřejnost

Základním posláním naší společnosti je poskytování veřejně prospěšných služeb. Mezi prvořadé služby považujeme:

 1. Dětem a mládeži poskytovat smysluplnou zábavu a poučení.
 2. Poskytovat svou podporu představitelům státu a místní samosprávy.
 3. Prohlubovat zájem místních občanů o historii a pamětihodnosti místa, v němž žijí.

Proto nabízíme:

 • široké spektrum tématických přednášek, seminářů, kurzů či koncipovaných bloků pro školy, spolky, společnosti, firmy či zájmová sdružení o archeologii, archeologických výzkumech, stavbách a historii jednotlivých lokalit a historických památkách
 • rozsáhlé výstavy i drobné instalace a expozice
 • prezentaci archeologického nálezu v hromadných sdělovacích prostředcích či přímo na místě výzkumu (rekonstrukce či konzervace nemovitých archeologických nálezů)
 • prezentaci archeologického výzkumu pro stavebníky, jejich klienty a veřejnost (propagační CD, letáky, drobné výstavy, informační panely či drobné expozice přímo v místě nálezu v novostavbách)
 • dny otevřených dveří na právě prováděných výzkumech s výkladem a prohlídkou
 • návštěvy našeho Malého muzea archeologie s výkladem
 • vydavatelskou činnost, spojenou s vydáváním odborných i populárně naučných publikací či specializovaných softwarů
 • delší tématické zájezdy či kratší exkurze po archeologických a historických památkách spojené s odborným výkladem i přípravou tištěných materiálů a průvodců
 • přípravu a realizaci naučných stezek po archeologických a historických památkách spojené s jejich prezentací (brožury, letáky, panely)
ilustrační fotografie