czech deutsch  english
návrat na úvodní stránku...

Aktuality

16. 11. 2011

Skončila letošní sezóna na senohrabské plovárně


Přestože letošní deštivé léto příliš nepřálo pobytu u vody, malebný a sluneční podzim nám poskytl alespoň mírnou náplast na letošní uplakanou sezónu na senohrabské plovárně. Ta se uzavřela 30. října posledním přívozem a uložením převoznické lodě k zimnímu spánku.


I přes nepřízeň počasí byla letošní sezona poměrně vydařená a v některých krásných slunečných dnech připomínala staré dobré časy, kdy na břehu polehávalo několik desítek spokojených návštěvníků plovárny. O příjemné prostředí pro návštěvníky plovárny a především o náročný provoz přívozu se od roku 1997 každoročně starají členové Občanského sdružení pro obnovu senohrabské plovárny a zachování přívozu, kterým v této obtížné a nevděčné činnosti v posledních letech pomáhají členové společnosti Archaia. V letošním roce mohli návštěvníci plovárny poprvé využívat vedle převlékacích kabin také nově postavené sociální zařízení, umyvárnu a venkovní sprchu. Rozšířením plochy plovárny až po nově zbudovanou cyklostezku podél Mnichovky se výrazně zvětšila plocha zeleně, kterou je nutno pravidelně udržovat a především sekat. V letošním vlhkém létě bylo nutno od dubna do září pravidelně sekat celou plochu plovárny minimálně jednou za čtrnáct dnů. Jedná se o činnost poměrně náročnou a celodenní. Havárie naší staré sekačky, která již nešla opravit, byla naštěstí kompenzována zápůjčkou sekačky od obecního úřadu. Kromě pravidelného sekání trávy a údržby plovárenského mobiliáře bylo nutno průběžně uklízet sociální zařízení a doplňovat ho hygienickými prostředky.
V průběhu roku zorganizovalo občanské sdružení opět několik pravidelných brigád, na nichž se kromě vlastního členstva schází také přátelé a příznivci sdružení. První jarní brigáda letos proběhla 8. dubna, kdy byl proveden klasický jarní úklid celé plovárny po zimě, spuštěna na vodu převoznická loď a zasazen další jehličnan do řady podél cesty od Mnichovky na Baštírnu. Jako každoročně se jednalo o vánoční strom, který si pracovníci společnosti Archaia kupují na podnikovou vánoční besídku a následně ho na jaře zasadí na plovárnu (letos již strom s číslem 7). V rámci druhé jarní brigády byl na vodu spuštěn ponton a mohla být zahájena letošní plovárenská sezóna. Ve druhé polovině července na konci plovárny opět vyrostlo stanové městečko pracovníků společnosti Archaia, kteří zde každoročně tráví společnou dovolenou. Přes rostoucí počet dětí ve výpravě se letos opět podařilo v průběhu zdejšího pobytu vykonat i několik bohulibých aktivit, které prospěly plovárně a jejímu okolí.
Ještě v loňském roce jsme bohužel zjistili, že někdo odcizil pamětní desku z Husova kamene za Hrušovem u Mnichovky, která připomínala pětisté výročí upálení tohoto významného českého reformátora. Vzhledem k finanční sbírce zajištěné obecním úřadem se podařilo ve velmi krátkém čase podle jedné z několika dochovaných shodných desek vyrobit repliku z fosforbronzu. Vedle finančních darů je nutno zdůraznit, že restaurátor Oldřich Hejtmánek provedl repliku výhradně za cenu materiálu a poděkování patří také Václavu Spilkovi (za zapůjčení nářadí), Obecnímu úřadu za organizaci sbírky a Senohrabské besedě, která zajistila důstojné odhalení nové desky přímo na místě u Husova kamene v den významného výročí, tedy 6. července 2011. Krátké proslovy zde pronesl architekt Martin Líbal, starosta Senohrab Pavel Pangrác a faráři Českobratrské církve evangelické Petr Turecký ze Soběhrd a Mikuláš Vymětal. Snaha přiblížit kolemjdoucím historii tohoto místa a především upozornit na skutečnost, že replika desky již není druhotnou (sběrnou) surovinou nám přivedla k myšlence, osadit k tomuto významnému památnému místu informační panel (autoři Vojtěch Kašpar - Patrik Líbal). Informační tabule byla záměrně umístěna několik metrů od vlastního pomníku, aby nerušila specifický náboj a klid zdejšího místa či se pohledově příliš neuplatňovala.
V průběhu léta byl na vlastní plovárně opraven částečně shnilý rošt kabin na jejich konci při řece a především kompletně vyčištěna střecha i naplavený podsyp pod roštěm kabin tak, aby dřevěná konstrukce mohla opět dýchat a větrat. Loňské usilovné kácení stromů zapříčinilo, že v loděnici se nacházelo neuspořádané skladiště dřeva a špalků. Letos jsme všechno dřevo nařezali, naštípali a urovnali do loděnice, aby bylo po ruce k plovárenskému ohništi. Nerespektování záhonů vysazených okolo nových sociálních zařízení nás dovedlo k výstavbě dvou drobných plůtků či ohrad v místech, kudy si lidé pravidelně zkracovali cestu na toaletu přes záhony.
Podzimní péče o plovárnu spočívala především v soustavném sekání trávy, která vzhledem k vlhkosti rostla ještě v průběhu září velmi intenzivně. Slunečný podzim byl příjemnou tečkou za letošní sezónou, která byla ukončena posledními podzimními brigádami 10. září a 30. října. V září byl především vytažen z vody koupací ponton a následně 30. října následoval nájezd i vlastní převoznická loď, která byla po důkladném úklidu zazimována a uložena. Skončilo tak další rozmarné léto na senohrabské plovárně, jemuž počasí v tomto roce příliš nepřálo. To však zajisté nikomu radost z pobytu na krásném místě nezkazilo. Tak snad zase za rok.

V sekci Archeologické výzkumy si můžete stáhnout celou výroční zprávu o letošním dění na Senohrabské plovárně s mnoha dalšími fotografiemi (ve formátu pdf).
Vojtěch Kašpar
ilustrační fotografie