czech deutsch  english
návrat na úvodní stránku...

Neúčtované archeologické výzkumy (rodinné domy, garáže apod.)

Jedním ze základních poslání obecně prospěšných společností je pochopitelně nezisková činnost - služba veřejnosti. Provádění záchranných archeologických výzkumů na lokalitách ohrožených výstavbou nevýdělečných (tedy nepodnikajících) stavebníků je hlavní obecně prospěšnou činností vyplývající z hlavního předmětu činnosti. Tyto archeologické výzkumy provádí naše společnost ve své režii především formou dohledu při výstavbách rodinných domů, bazénů či garáží fyzických stavebníků. Od roku 2003, kdy počet těchto akcí sledujeme, jsme doposud (do konce roku 2009) provedli celkem 130 neúčtovaných záchranných archeologických výzkumů (rok 2003 - 9; rok 2004 - 18; rok 2005 - 18; rok 2006 - 16; rok 2007 - 24; 2008 - 16; 2009 - 29), což představuje okolo 10 % ze všech realizovaných akcí.

ilustrační fotografie