czech deutsch  english
návrat na úvodní stránku...

Archeologické výzkumy na stavbách (financované stavebníkem)

V níže uvedených souborech naleznete základní informace jak postupovat při zajištění záchranného archeologického výzkumu při jednotlivých stavebních aktivitách. Vedle stručných a základních informací získáte i podrobnější představu o konkrétních případech. Připojen je i text, který vznikl na základě seriálu o archeologické památkové péči v časopisu Projekt (jednotlivé články v download) a byl následně rozpracován pro potřeby nakladatelství Dashofer Verlag (text byl publikován v příručce Stavební, autorský a technický dozor investora). V následujících textech se Vojtěch Kašpar snaží stručnou i detailnější formou seznámit stavebníky s povinností zajištění záchranného archeologického výzkumu na stavbě, s konkrétními postupy, legislativními normami, přístupy, metodami archeologického výzkumu a jeho nedílnými součástmi.

ilustrační fotografie