czech deutsch  english
návrat na úvodní stránku...

Výzkum tvrze v Popovicích

Pravidelně od roku 2003 spolupracuje naše společnost s restituenty (rodina Formánkových) na záchraně zdevastované tvrze v Popovicích u Benešova. V rámci nezbytných památkových úprav zde provádíme ve vlastní režii drobnou archeologickou sondáž, která je vynucena památkovými úpravami, statickým zajištěním a záchranou tohoto unikátního objektu. Snažíme se tímto způsobem přispět a pomoci osvícenému vlastníkovi objektu při záchraně této ojedinělé památky. V první etapě (2003) byla provedena drobná sondáž při statickém zajištění jihozápadního křídla nad rybníkem. V následujícím roce bylo objeveno zaniklé renesanční palácové křídlo pod recentním jižním křídlem tvrze. V roce byla provedena nevelká sondáž při jihovýchodním nádvorním nároží jižního křídla tvrze (lihovarské křídlo z přelomu 19. a 20. století). V nevelké sondě pro zapuštění čističky odpadních vod byla pod novověkými úpravami povrchu nádvoří zachycena mohutná koruna středověké obvodové hradby. Po nálezu zděné konstrukce bylo posunuto místo zapuštění technologického komponentu čističky tak, aby nebyla narušena vlastní objevená zeď. Hloubení sondy bylo zastaveno na hladině spodní vody, aniž bylo dosaženo středověkých stratigrafií. Výzkum bude ve vzorné spolupráci se soukromým vlastníkem objektu, stavebními firmami, statikem a stavebním historikem pokračovat i v dalších letech v návaznosti na další stavební úpravy, spojené se záchranou tohoto zcela mimořádného objektu.

ilustrační fotografie