czech deutsch  english
návrat na úvodní stránku...

FAP 2008

Konference Forum Archaeologiae Post–mediaevalis v roce 2008

Druhý ročník konference se uskutečnil 8. - 9. dubna 2008 v paláci Unitaria v Anenské ulici 5 na Starém Městě pražském a opět přilákal nezanedbatelné množství posluchačů i aktivních účastníků. Hlavním tématem této konference byla především Novověká keramika, její výroba, sortiment a užití.

Program, abstrakta příspěvků i seznam účastníků naleznete zde ve formátu pdf:

Sborník s příspěvky z této konference vyšel pod názvem Studies in Post-medieval Archaeology 3 v závěru roku 2009 (editor Jaromír Žegklitz) za finanční podpory Euroffice Praha-Brusel a.s. (516 str. s barevnými obr.).

ilustrační fotografie