czech deutsch  english
návrat na úvodní stránku...

FAP 2006

Konference Forum Archaeologiae Post–mediaevalis v roce 2006

Na počátku roku 2006 vrcholily přípravy konference věnované problematice archeologie novověku. První ročník tohoto setkání odborníků na dané téma se uskutečnil pod názvem Forum Archaeologiae Post-mediaevalis ve dnech 21.-22. března 2006 v Národním technickém muzeu v Praze, které bylo spolupořadatelem tohoto setkání. Tématem konference byla „Hmotná kultura od konce 15. století a její odraz v archeologických, písemných a ikonografických pramenech“. Dvoudenní a poměrně hojně navštívená konference byla nesmírně přínosná a na půdě Národního technického muzea odeznělo přes 20 nesmírně zajímavých příspěvků. Sympatický na celé akci byl především poměrně nízký věkový průměr přednášejících, ale především posluchačů. Studenti skutečně dorazili ve značném počtu, což bylo zajisté pozitivním vyjádřením zájmu o tento doposud stále opomíjený druh archeologických pramenů.

Účastníci konference za konferenční poplatek ve výši 500,- Kč na osobu, obdrželi konferenční materiály, večeři v rámci společenského večera, občerstvení v průběhu jednání a přespolním bylo uhrazeno ubytování. Konference se zúčastnilo minimálně 60 platících účastníků a 30 přednášejících a doufáme, že se stane platformou pravidelných setkání zájemců o archeologii novověku. Uvažujeme o konání konference 1× za dva roky, aby bylo možno připravit sborník příspěvků, prezentovaných na této konferenci. Jeho podoba se právě v průběhu roku 2006 utvářela a bude se jednat o cizojazyčný sborník (anglicky) s německým abstraktem a obsáhlým českým resumé, který bude navazovat na jediný svazek řady Studies of Post-mediaeval Archaeology.

Program konference, anotace příspěvků, seznam účastníků a kontakty ve formátu pdf zde:

Sborník s příspěvky z této konference vyšel na podzim r. 2007 pod názvem Studies of Post-medieval Archaeology 2. Zde máte k dispozici jeho verzi ve formátu PDF (nejedná se o tiskovou kvalitu):

BIN SPMA2_2007.pdf (33 792,8 kB)

ilustrační fotografie