czech deutsch  english
návrat na úvodní stránku...

Informace o vydaných sbornících

Studies In Post-Medieval Archaeology

Specializovaný cizojazyčný sborník věnovaný problematice novověké archeologie.

První svazek byl vydán (editor Zdeněk Smetánka a Jaromír Žegklitz) Archeologický ústavem Československé akademie věd v roce 1990 (328 str. s ČB obr.; dnes rozebrán). Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i. vydal společně se společností ARCHAIA Praha o.p.s. v roce 2007 digitální podobu tohoto sborníku ve formátech pdf na CD.

Druhý svazek vydala v roce 2007 (editor Jaromír Žegklitz) společnost ARCHAIA Praha o.p.s. (412 str. s barevnými obr.). Zároveň byl vydán sborník v digitální podobě na CD ve formátech pdf.

Anotace sborníku Studies In Post-Medieval Archaeology 2 a nabídkový list (offer) zde v pdf:

Třetí svazek vydala v roce 2009 (editor Jaromír Žegklitz) společnost ARCHAIA Praha o.p.s. s finanční podporou Euroffice Praha-Brusel a.s. (516 str. s barevnými obr.). Doposud nebyl vydán sborník v digitální podobě na CD ve formátech pdf.

Anotace sborníku Studies In Post-Medieval Archaeology 3 a nabídkový list (offer) zde v pdf:

Čtvrtý svazek vydala v roce 2012 (editor Jaromír Žegklitz) společnost ARCHAIA Praha o.p.s. s finanční podporou pana Pavla Bratinky (509 str. s barevnými obr.). Doposud nebyl vydán sborník v digitální podobě na CD ve formátech pdf.

PDF SPMA4-nabidka.pdf (248,2 kB)

PDF SPMA4-offer.pdf (244,1 kB)

ilustrační fotografie