czech deutsch  english
návrat na úvodní stránku...

FAP 2010

Konference Forum Archaeologiae Post–mediaevalis v roce 2010

Třetí ročník konference se uskutečnil 23. - 24. března 2010 v paláci Unitaria v Anenské ulici 5 na Starém Městě pražském a opět přilákal nezanedbatelné množství posluchačů i aktivních účastníků. Hlavním tématem této konference byly tentokrát Písemné a ikonografické prameny v archeologii novověku.

Sborník s příspěvky z této konference vyšel pod názvem Studies in Post-medieval Archaeology 4 (editor Jaromír Žegklitz) na jaře roku 2012.

ilustrační fotografie