czech deutsch  english
návrat na úvodní stránku...

Novověká konference a sborník

Konference Forum Archaeologiae Post–mediaevalis a sborník Studies in Post-Medieval Archaeology

 

Společnost ARCHAIA Praha z.ú., ještě jako obecně prospěšná společnost, pořádala od roku 2006 vědeckou konferenci zaměřenou na novověkou archeologii. Doposud se uskutečnilo pět ročníků (v roce 2006 v Národním technickém muzeu v Praze; v roce 2008, 2010, 2012 a 2014 v paláci Unitaria na Anenském náměstí v Praze). Dvoudenní setkání býválo vždy v rámci prvního jednacího dne zaměřeno na určitou předem danou problematiku, druhý den byla na programu volnější témata. Snahou organizátorů bylo toto setkání pořádat každé dva roky vždy v brzkých jarních měsících (březen, duben). Z konference vydávala společnost ARCHAIA Praha o.p.s. specializovaný cizojazyčný sborník Studies in Post-Medieval Archaeology (anglický text příspěvků, německy abstrakt a české resumé). Prozatím vyšly sborníky č. 2, 3 a 4 z konferencí z let 2006, 2008 a 2010.

ilustrační fotografie